Utbildning

Motiverande samtal

MI-Motiverande samtal

För att lyckas förändra eller skapa en ny vana, behöver vi uppfatta förändringen som tillräckligt viktig för oss. Vi behöver vara beredda att göra jobbet som krävs och känna att vi har förmågan att klara av det. Allt detta handlar om motivation.

 

Det handlar inte om vad du ska förmedla, utan hur du gör det.

Våra ordval och vårt bemötande, kan nämligen skapa motstånd hos mottagaren, men också öppna upp en persons egen motivation till förändring.

Med en utbildning i MI, kan du känna dig trygg i att föra samtalet mot ett bestämt mål, skapa goda samarbeten och relationer, bygga upp motivation och tilltro till den egna förmågan, samt hantera svåra samtal och motstånd när de väl inträffar.

MI är en samtalsmetod som ger konkreta verktyg. Oavsett situation eller bransch. Med MI når vi individens egna drivkrafter och väcker lust och motivation.

Vad är du intresserad av