Utbildning i motiverande samtal

Grundutbildning i Motiverande Samtal

En grundkurs i Motiverande Samtal utvecklar dig som individ och ditt arbete med människor. Utbildningen syftar till att inspirera, ge insikt, kunskap och konkreta verktyg.

Kommunikation utgör grunden i våra mänskliga relationer. Att kunna kommunicera ger djup personlig tillfredsställelse och skapar möjlighet för medkänsla och samarbete.

I grundutbildningen blandas teori, praktik, individuella och gemensamma övningar med klient/patientfall under 3 dagar. 

-Vad är MI?

-MI förhållningssätt

-Lyssnandets teknik

-Förändringsprocessen

-Förändringsprat

-Samtalsteknik

-Ambivalens

-Diskrepans

-Att hantera motstånd

-Information i dialog

-Motivationsskalor

-Meny Agenda

-Det egna MI-utövandet

Motiverande samtal