Policy

Personuppgifter

Jag sparar dina personuppgifter (namn, telefonnummer och mejladress) under den tid vi arbetar tillsammans. Dina personuppgifter används enbart i kontakt med dig och kommer inte lämnas ut till tredje part.

Du kan när som helst begära att få se vilka personuppgifter som finns sparade samt begära att få dessa rättade – eller raderade, förutom de uppgifter jag enligt bokföringslag måste spara.
Uppdragsgivaren ansvarar för att deltagare från dem får denna information.

Avtal

Bokning av uppdrag kan ske via mail och räknas då som skriftligt giltigt och bindande.
Bokat uppdrag kan avbokas senast en månad innan uppsatt datum och ombokas senast 1 vecka innan avtalat datum.