Kost och motion för barn

Barn som tränar
Frukt och grönsaksdisk
Barn som springer

Utbildningen ger pedagogerna verktyg så att alla barn, från början, kan ha goda förutsättningar för hälsa och livskvalitet livet igenom.

Föreläsning

Vad är specifikt för barn när det gäller kost och motion? Hur ska vi veta vad som är hälsosam mat idag när råden är många och spretiga? Varför måste vi jaga rörelse? 

Föreläsningen kan även anpassas för att riktas till föräldrar på föräldramöten.

Utbildning

Hur kan jag som pedagog ge barn hälsosamma vanor när de saknas hemifrån? Hur fångar jag upp barn som visar upp destruktiva mönster? Hur motiverar jag barnets anhöriga att arbeta mot sunda mönster och strukturer kring barnet?

 

Fördjupning/grundutbildning i MI

För er som vill få gedigna kunskaper i Motiverande samtal. Att veta vad som motiverar och hur vi gör det, för att nå fram till barnen, de anhöriga och skapa positivt samarbetsklimat i vår egen arbetsgrupp.

Förändringsarbete

Ta ett helhetsgrepp om maten på förskolan genom att få handledning i matplaneringen. Utbildning för kockar i förskola och skola.

 

Handledning

Gör en satsning genom att följa upp utbildningsdagarna med handledningstillfällen utspridda under året. Handledningen utgår från principerna i MI.

Mat och beroendeproblematik för barn och vuxna

Idag har många kunskap om vad som är nyttigt och vad som är ohälsosamt. Här går vi in på hur hjärnan, belöningscentrum och beroende kopplat till mat och socker fungerar. Varför lever vi sällan som vi lär och nycklar till att lyckas nå hela vägen.

Upplägg och övriga frågor

Utbildningarna byggs upp utgångspunkt från gruppens tidigare erfarenheter, kunskaper och behov. Teori och praktik varvas med hjälp av individuella och gemensamma övningar, bikupor, tankeexperiment och klientfall.

Ring vid frågor eller funderingar och  för behovsanpassat upplägg: 070-58 223 24