Introduktions föreläsning i motiverande samtal

För er som vill ha ett smakprov på vad Motiverande samtal (MI) är eller vill inspireras till egen förändring. Innehåll utformas efter uppdragsgivarens önskemål och behov.  Vi går igenom MI-anda, kort om samtalstekniken och konkreta verktyg för att bedöma motivation och ta den ett steg vidare.

-Vad är MI?

-MI-andan

-Samtalsteknik

-Ambivalens

-Motivations skalor

Stenar i en sjö